تبلیغات
top.window.moveTo(0,0); if (document.all) { top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight); } else if (document.layers||document.getElementById) { if (top.window.outerHeight مجنون ترین لــــــیلـــــــی - *تو بیا
مجنون ترین لــــــیلـــــــی

( دردناکـ ترینـ سکوتـــــ خیســـــــــ)

                      ودیگرهیچ‏!‏نوشته شده در شنبه 10 اسفند 1392 ساعت 10:18 ب.ظ توسط الهه غرور! نظرات |


Design By : Pichak