تبلیغات
top.window.moveTo(0,0); if (document.all) { top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight); } else if (document.layers||document.getElementById) { if (top.window.outerHeight مجنون ترین لــــــیلـــــــی - *به نام عشق
مجنون ترین لــــــیلـــــــی

( دردناکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ترین سکوتــــــــــــــــــــــــــــ خیــــــــــــــســـــ)

این روزها یک بلایی بر سر رگ غیرتم آمده ..
آخر چند روزیست که باز هم اجازه میدهد تو را به نام عشق من یاد کنم!


نوشته شده در جمعه 23 اسفند 1392 ساعت 11:10 ب.ظ توسط الهه غرور! نظرات |


Design By : Pichak