تبلیغات
top.window.moveTo(0,0); if (document.all) { top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight); } else if (document.layers||document.getElementById) { if (top.window.outerHeight مجنون ترین لــــــیلـــــــی - حقیقت تلخ زندگی!
مجنون ترین لــــــیلـــــــی

( دردناکـ ترینـ سکوتـــــ خیســـــــــ)


نوشته شده در شنبه 24 اسفند 1392 ساعت 12:37 ق.ظ توسط الهه غرور! نظرات |


Design By : Pichak